ALA TURCA’DAN ALA FRANGA’YA GEÇİŞ

A LA TURCA’DAN ALA FRANGA’YA GEÇİŞ 1884 yılında Washington’da düzenlenen Uluslararası Meridyen Konferansında Londra’daki Greenwich’ten geçen meridyen esas meridyen olarak kabul edilerek, zamanın da buna göre düzenlenmesi karar altına alınmış oldu. 1913’te Paris’te düzenlenen benzer toplantıya Osmanlı Devleti’nden de yetkililer hazır bulunmuş ve toplantı nihai bildirgesi ekinde yer alan ‘uluslararası saat’ kullanımının Greenwich meridyenine göre …

BEZM-İ TEKELLÜMDE KALANLAR

BEZM-İ TEKELLÜMDE KALANLAR MARDİN SAKIP SABANCI KENT MÜZESİ Âsâr-ı âtikâ Hamidiye Kışlası’nın yeni gâzeli veçhesinin önünden geçerken burada görev yapan dönemin önemli simaları bir hayal inceliğiyle birer birer canlandı gözümün önünde. Mardin’in yetiştirdiği önemli hassa mimarlarından Hekimyan kardeşlerin usta elleriyle şekil bulan bu görkemli taş yapı, kimlere ev sahipliği yapmadı ki tarih boyunca. Said Efendi …

MARDİN’İN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN HAFIZ ALİ DEMİR HOCA’NIN ARDINDAN

Gençlik yıllarımızda her sabah ezanı öncesi Mardin Ulucami minaresinden çoğunlukla dilkeş-hâverân(دلكش خاوران ) makamında kalplerde yankısını bulan , ‘Allahümme yâ hayyü yâ kayyûmü yâ Allahü yâ bedi’as-semâvati vel-ardi yâ mâlik-el-mülki yâ zelcelâli vel-ikram…’ ile başlayan ‘Evradı Fethiye Duasını kendine özgü davudi sesiyle icra eden Ali Demir Hoca, nam-ı diğer Hafız Ali, dua hitamında sabâ(صبا ) makamında sabah ezanını okurken Mardin güvercinleri dahi huşu içerisinde minare etrafında adeta tavaf edercesine kavisler çizerek gökyüzüne doğru kanat çırparlardı.

MARDİN’İN REYHANÎ YÜZÜ OLABİLMEK

Büyük medeniyetlere ışık tutmuş kadim Mardin kenti, farklı ve karmaşık heterojen kültürleri bağrında kucaklayarak kültürel potasında eritmiş, bunun sonucu olarak sosyal topografyasında önemli değişikler yaşamadan günümüze kadar acıları, ağıtları, gözyaşları ve sevinçleri yeknesak ederek homojen bir yapıya kavuşturmayı başarmış ender kentlerdendir.

“GÜVERCİN KALBİ” ŞİİRİ ÜZERİNE BİR ANI

Şiir, zaman ve mekân bakımından tahakkuku mümkün olmayan bir anlık ortaya çıkan duygu ve düşüncenin mezcedilmiş ince ve saf örgüsü niteliğindedir. Cahit Sıtkı Tarancı’nın ifade ettiği gibi:” şiir bir an içinde haleti ruhiyetimize cevap teşkil eden ve o anda mırıldanacağımız bir şeydir.” Yıllar önce derin bir yalıtılmışlık içerisinde uçakla yolculuk yaparken, bir anda muhayyilemde çocukluğumuzdaki …

MARDİNLİ LEON KATIRCIYAN

Osmanlı döneminde Mardin’in birçok şarkı ve türkülerine esin kaynağı olan gizemli Halep kenti, Mardinliler için en az palimptest kent İstanbul kadar önem taşıyan büyüleyici ve etkileyici atmosfere sahip, ortak gelenek, görenek ve adetlerimizi yüzyıllarca büyük ölçüde bağrında taşıyan önemli bir ticaret merkezi idi.

PROF.DR. RIDVAN EGE’NİN MARDİN HATIRASI

Yıllar önce,Prof.Dr. Rıdvan Hoca’yı Kocatepe Camii yakınlarındaki ofisinde ziyaret etmiştik. Rıdvan Hoca, bizi görünce, Mardin’e küçük yaşta yaptığı ziyaretle ilgili anılarını büyük bir heyecan içerisinde bir bir anlatmaya başladı. Mardin’e dair o kadar güzel anılar anlattı ki, sanki uzun yıllar; “ben de Mardin’de yaşadım” izlenimi ve hissini vermeye çalışıyordu.
Rıdvan Hoca’nın o doyumsuz anlatımıyla irdelediği kadim Mardin’e ait bir anısını özellikle burada zikretmeden geçemeyeceğiz:

MARDİN’DE BİR KALENDERİ VE KEŞKÜLÜ FUKARA

Bir zamanlar kendilerini fukara-i babullah olarak nitelendiren Mardin Kalenderi dervişleri, üzerlerine örttükleri beyaz bir hırka ve üzerlerinde yer alan bezeme ve hatlarla görsellik bakımından Kalenderi liturijisinde önemli bir yere sahip olan keşkülü fukara kapları(sadaka kâsesi) ile nefislerini terbiye amacıyla Ramazan ayı boyunca dilenmeye çıkarlardı.

 LA TURCA’DAN  LA FRANGA’YA ZAMAN GEÇİŞİ

1884 yılında Washington’da düzenlenen Uluslararası Meridyen Konferansında, Londra’daki Greenwich’ten geçen meridyen esas meridyen olarak kabul edilmiş, zamanın da buna göre düzenlenmesi karar altına alınmıştı. 1913’te Paris’te düzenlenen benzer toplantıya Osmanlı Devleti’nden de yetkililer hazır bulunmuş ve toplantı nihai bildirgesi ekinde yer alan ‘uluslararası saat’ kullanımının Greenwich meridyenine göre ayarlanacağı konusundaki tavsiye kararı imza altına alındı. 

DEYRÜLZAFARAN’A BAŞKALIK VE FARKLILIK KAZANDIRAN BAHE’NİN YETMİŞ ALTI YILLIK ANNE BEKLEYİŞİ

Bahe ve Deyrülzafaran, algı dünyamızın değişmez iki oryantasyonun ana merkezi idi. Gençliğimizde Deyrülzafaran Manastırı’nı her ziyaretimizde demir anahtarıyla o devasa kapıyı açan figürdü. O kapıyı hep dirimsel(viatal) bir özlem ve büyük umutlarla açtı gelen ziyaretçilere. O, hep ‘belki’ ile bekledi durdu yetmiş altı yıl boyunca. Çünkü biliyordu ki, anneye kavuşma ümidiyle verilen mücadele asla sona eremezdi. Âmâ ne yazık ki, annesine ‘minnet’ ve ‘vefa’ borcunu ödeyemeden bu dünyadan sessizce göçüp gitti. 

MARDİN ĞURS KÖYÜ ANIMIZ

Çocukluk yıllarımızda Mardin şehir merkezine herhangi bir amaçla gelen köylüleri misafir edebilmek için Mardinliler birbirleriyle yarış içerisine giriyorlardı hep. O dönemde köylünün otelde kalması büyük ayıp sayılırdı. Keza Mardin şehir merkezindekiler de köyleri ziyaret ettiklerinde en ala şekilde ağırlanırlardı. Mardin’in bu gizemli yaşam biçimine bizler de erişme ve ortak olma mutluluğuna tanık olduk.

WILLIAM SHAKESPEAR VE MARDİN KASIMİYE MEDRESESİ’NDEN YÜKSELEN ACI FERYAT

WILLIAM SHAKESPEAR’İN ERKEN DÖNEM ROMANTİK KOMEDYA OYUNU: “A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM”( BİR YAZ GECESİ RÜYASI)’DAN HELENA’YI CANLANDIRMAYA ÇALIŞAN İNGİLİZ,ROLÜNÜ İCRA EDERKEN, O DENLİ KENDİNİ TARİHİN AKIŞINA KAPTIRMIŞ OLACAK Kİ; BENİ GÖRÜNCE ,KARŞISINDA DEMETRRIUS DURUYORMUŞÇASINA HEYECANLA ANLATIMINA DEVAM EDİYORDU: “How happy some o’er other some can be! Through Athens I am thought as far as she. …

MARDİN’E ÖZGÜ BİR GELENEK “MEŞAL ABU ABİD”

Ahameniş döneminden(m.ö.550) beri süregelen bir Zarathoustra geleneği sayılan “meşalelerle geçit rasimesi”(meşal abu abid), günümüzde resmi törenlerde uygulanan “fener alayı geçit törenleri” uygulamasıyla da büyük bir benzerlik oluşturmaktadır. Mardin’de Sasanilerin hâkim olduğu dönemlerde bu tören yoğun olarak uygulanmaktaydı. Hazreti Ömer(R.A.) döneminde bölgenin İyaz bin Ganem el Fahri tarafından fütuhatından sonra terkedilen geçit rasimesi, yakın dönemlere kadar …

HAFIZ HACI ŞEYHMUS VE HAFIZ HACI HALEF

Eskiden Şeyhanlı Hafız Hacı Şeyhmus ve Hafız Halef adlı iki âmâ derviş (Dengbej) Mardin’in “Suk el Bakar” çarşısını mekân edinmişlerdi kendilerine. Her ikisi de birer ser hanende olarak dükkânların önünde bağdaş kurup, arabana(def) ile parmak uçlarıyla usul tutup, Kürtçe ilahiler söyler, herkes de onları büyük bir huşu içerisinde dinler ve gönüllerinden ne koparsa onlara yardım …

Gazetemizin 20 Kelimeye 20 Cevabın bugünkü konuğu Doğan Bekin

Kısa özgeçmişi: 1957 Mardin doğumlu. İlkokulu Gazipaşa’da, Orta ve Lise öğrenimini Mardin Lisesi’nde tamamladı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü, İngilizce Bölümü, Ankara Dil, Tarih Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Lisans Programını tamamladı. 1980 öncesi “Mardinli” gibi müstear adla günlük gazetelerde makaleleri ve şiirleri yayınlandı. Millî Gazete, Yeni Devir, Panel, Gençlik gibi birçok …

MEDENİYETLER BEŞİĞİ MARDİN

MEDENİYETLER BEŞİĞİ MARDİN Mardin, bulunduğu coğrafyada antik dönemlerden günümüze kadar önemini hiç kaybetmeyen istisnai özelliklere sahip bir kenttir. İnsanlık tarihinde derin izler bırakan pek çok özellik Mardin’de bir halita haline gelmiştir. İnanç sistemlerinin bütün numuneleri bu şehirde kendilerine başlı başına hayat hakkı edinmişlerdir. Pagan inanışların ve semavi dinlerin farklı zaman dilimlerindeki saltanatları, görkemli yükselişleri, abidevi …