MARDİNE DAİR...

MARDİN’İN ÖNEMLİ DEĞERLERİNDEN HAFIZ ALİ DEMİR HOCA’NIN ARDINDAN

Gençlik yıllarımızda her sabah ezanı öncesi Mardin Ulucami minaresinden çoğunlukla dilkeş-hâverân(دلكش خاوران ) makamında kalplerde yankısını bulan , ‘Allahümme yâ hayyü yâ kayyûmü yâ Allahü yâ bedi’as-semâvati vel-ardi yâ mâlik-el-mülki yâ zelcelâli vel-ikram…’ ile başlayan ‘Evradı Fethiye Duasını kendine özgü davudi sesiyle icra eden Ali Demir Hoca, nam-ı diğer Hafız Ali, dua hitamında sabâ(صبا ) makamında sabah ezanını okurken Mardin güvercinleri dahi huşu içerisinde minare etrafında adeta tavaf edercesine kavisler çizerek gökyüzüne doğru kanat çırparlardı.


Mardinî Hafız Ali, Mardin’de yüzyıllardan beri cami minarelerinden icra edilen ferac/feraciye sala münacatını da o doyumsuz sesiyle çoğunlukla Mardin-Musul bölgelerinde kullanılan Kuzey Mezopotamya ‘Qıltu’ lehçesiyle ve Irakî makam olan Mardin ve Musul’a özgü dilkeş-hâverân(دلكش خاوران ) ve hüseynî(حسيني ) makamları ile icra ederdi.
MARDİN’E ÖZGÜ FERAC
‘Allâhümme yâ fârice’l-ferac
Ve yâ men indehû mefâtihu’l-ferac
İlâhî feracuke karîb
Ve kâsıduke lâ yağîb… yâ Allah
Allâhümme ferric an külli nefsin merîdah
Ve mahbûseh ve medyûneh ve nâfiseh
Min ümmet-i Muhammed
Bi-hurmeti’l-Kur’âni’l-Azîm( Bi-cehi’l Kur’âni’l Azîm)
Ve Nebiyyike’l-Kerîm
Ferric anhû/anhâ yâ Allah,
Rahimellâhu limen deâ lehû/lehâ bi’l-fereci’l-âcileh,
Bi’s-sıhhati ve’s-selâmeti ve’l-âfiyeh.’

Hafız Ali, Mardin’in yetiştirdiği önemli bir mevlithan (mevlid-hân ) olarak mevlitlerin de vazgeçilmez müstesna bir ismi idi. Biz Mardinliler olarak, Hafız Ali’yi kendimizle özdeşleştirmiş, ruhî ve kalbî derinliklerimizde içselleştirmiş ve imlemiş idik. O, ruhî ve manevi iç dünyasının aydınlık veçhesiyle bizlere hep ışık saçmıştır.
Ezcümle bugün kaybettiğimiz önemli değerlerimizden ,gönül dünyamızın müstesna isimlerinden Hafız Ali’nin kabri pür-nûr, mekânı cennet, makamı ali olsun inşallah.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir